Wednesday, 20 September 2017

तुला टाळणे, मला शक्य नाही

तुला टाळणे, मला शक्य नाही
तुझे भाळणेही, मी जाणते आहे,
कशी सावरू सांग माझ्या मनाला,
इथे थांबणे जाळणे होत आहे.......  
Anamika(PMJ)

No comments:

Post a Comment