Monday, 17 October 2016

आम्ही प्रोग्रामर्स
हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
चाट, मैल अन सर्फिंग मुळे बिघडत चालली आहे नाती ...
हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
सकाळी उशिरा उठणारे आम्ही, देवाआधी मोबाईल कडे पाहतो.
आमच्या सुंदर डोळ्यांनी, संगणकावरील निर्जीव चित्रे पाहतो.
निसर्ग पाहायला जायला, आम्हाला वेळ कधी का मिळतो ?
कारण हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
चाट, मैल अन सर्फिंग मुळे बिघडत चालली आहे नाती ...
आई-बाबांशी नाही पण मित्रांशी आम्ही खूप खूप वेळ बोलतो.
काय भाजी करायची आज, हे देखील सर्च करून सांगतो.
स्वयंपाक आई करते, पण तो कसा झाला हे सांगायला तिसराच व्यक्ती शोधतो.
कारण आई नावाचा प्राणी कधीच online नसतो.
हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
चाट, मैल अन सर्फिंग मुळे बिघडत चालली आहे नाती ...
प्रेम, माया, प्रीती, या साऱ्या भावना शब्दांत वर्णन करतो.
शब्द अपुरे पडलेच तर, फिलिंग चा उपयोग करतो.
समोरच्याला शब्दांचा अर्थ निट कळला तर ठीक, नाहीतर अर्थाचा अनर्थ होतो.
नात्यांचा गुंता सुटण्याआधी अधिकच गुंतत जातो.
कारण हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
चाट, मैल अन सर्फिंग मुळे बिघडत चालली आहे नाती ...
आजी-आजोबा सोबत नसतांना, कशी जळते पणती ?
परक्या खोट्या नात्याची, वाटत नाही का कधी भीती ?
मोठ्या अवघड स्वप्नांची, वेळे अभावी कशी होईल पूर्ती ?
अपेक्षा, इच्छा, प्रयत्न, ध्यास, pending च राहती
कारण हुशार आम्ही प्रोग्रामर्स आम्हाला काय कुणाची भीती
चाट, मैल अन सर्फिंग मुळे बिघडत चालली आहे नाती ...
नाती टिकण्यासाठी कशा कशाचीच गरज नसते
हवा असतो फक्त थोडासा सहवास .....

No comments:

Post a Comment